Sporttudomány


EUROLUCTA

Hazánkban 45 éve, néhány fiatal arra adta a fejét, hogy megismerje az európai középkori lovagi tornákat. A megismerésen túl arra is gondoltak, hogy a korábbi nagy lovagi tornákhoz és az újkori olimpiai játékokhoz hasonlatosan modernkori lovagi tornákat rendezzenek.
Az elméleti és gyakorlati kutatások és mozgáselemzések meghozták az eredményt, igaz nem a sportban, hanem a filmgyártásban. A folyamatosan bővülő „Haditorna Klub” 1968-tól több mint harminc filmforgatáson vett részt.
A tudományos elemzéseken túllépve és azokba nem belebonyolódva, a Haditorna Klub mozgáselemzéseire és a mozgás rekonstrukciókra külföldön, Japánban is felfigyeltek. Az Európai történelemből merített és hiteles forrásokból rekonstruált harcművészeti mozgáskultúrát célszerű volt egy sajátos névvel illetni. Dr. Borosi Andr{s kitűnő történész, aki szaktanácsaival sok segítséget nyújtott a kutatás korai időszakában, egy alkalommal azt javasolta, hogy nevezzük el latinul az európai harcászati, vívó stb. küzdelmeket. Javaslata alapján a történelmi európai „harcművészeti iskolák” és stílusok gyűjtő fogalmának a „lucta europea” nevet kapta. A két szóból álló elnevezés rendkívül találó volt, de a világon mindenhol a népi, vagy harcművészeti irányzatokat egy szóval nevezik.
Ezért a „lucta europea”-ból egy merész változtatással gondoltuk ki az „EUROLUCTA” elnevezést. Az „EUROLUCTA” nem csak egy elnevezés volt, hanem magába foglalta a történelmi hitelességet és a modern sporttudományok egységét is. Nehéz feladat volt, hogy a korabeli képi ábrázolásokat hogyan tudjuk megmozgatni, hogyan tudjuk dinamikussá és élővé tenni. Egy merész elképzeléstől vezérelve rajzfilmeseket kértem meg arra, hogy mozdítsák meg a metszeteket, rajzokat. Első lépésnek tökéletesen megfelelt ez a mozgásrekonstrukciós módszer. A folytatás már gördülékenyen zajlott. Az életre kelt képek mozgásait első lépésként leutánoztuk és természetesen korrigáltuk és életszerűvé tettük. >

Bővebb információk:sporttudomany

EUROLUCTA


MTSE