Magunkról,céljainkról


Az Egyesület tevékenysége és célja:

Az Egyesület működési szabályzatának megfelelően két fő közhasznú tevékenységet folytat: - Az 1997. évi CLVI.tv.26.§ c/1. pont/: Tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. - Az 1997.évi CLVI.tv.26§. c/3.pont/ tudományos tevékenység, kutatás, oktatás és ismeretterjesztés. - Az egyesület az új Civil törvénynek és a PTk-nak megfelelően 2014.májusában benyújtotta a módosított Alapszabályzatát. Az Egyesület tevékenységét alapszabályának megfelelően az egyetemi kutatómunkákhoz való csatlakozással, önálló kutatásszervezéssel, valamint koordinációval valósítja meg. A kutatásokhoz szükséges erőforrásokat szinte kizárólag saját erőforrásból teremti elő. Az egyetemmel kötött szerződés alapján az egyesület meghatározott és vállalt támogatást nyújt a karoknak és tanszékeknek. Önálló szerződéseket köt egyetemen kívüli intézményekkel, gazdasági társaságokkal, minden esetben célzott és meghatározott kutatási programokra, melyek bonyolítását az egyesület végzi a tanszékekkel közösen. A kutatási témákkal párhuzamosan, az egyesület, oktatási tevékenységet, valamint szakmai és ehhez kapcsolódó gazdasági feladatokat is ellát.
Az Egyesület saját kutatásai közé sorolhatóak élettudományi, humánbiológiai, biokémiai, biofizikai, kvantumbiológiai, energetikai, ökológiai, környezetvédelemi, informatika stb. programok. (Pl. Komplex, célzott, katonai egészségfelmérések rendszerbe állíthatósága)
• Az Egyesület Licencia engedélyeket, szabadalmakat, Royal-te, valamint know-how eljárásokat is gondoz.
• Az Egyesület megalakulásától fogva kiemelten foglakozik minden olyan interdiszciplináris kutatási témával, melyek egyesítik a természet és műszaki tudományokat. Néhány kutatási terület kiemelése: egészségmegőrzés, orvostudomány, ökológiai, környezetvédelem, biztonságpolitika, rendvédelem, honvédelem, katasztrófavédelem témakörébe sorolható.
Kiemelés a jelenleg is folyó kutatásokból: a földfelszínnek, mint felületnek a vizsgálata, a változások infravörös detektálása, az eredmények kiértékelése térinformatikai rendszerben. Térinformatikai rendszerünk széleskörű társadalmi és természettudományos adathalmaz feldolgozását teszi lehetővé többszintű és cél-specifikus rendezéssel, elemzéssel és feldolgozással.


MTSE