Kutatásaink


Néhány kutatási program kiemelése, melyeket külső megbízásra készített az Egyesület:

- Gyógyszer analitikai módszerek fejlesztése hatóanyagok fizikai-kémiai módosítása céljából.
- Polimer habok vizsgálati módszereinek kutatása.
- Fotovoltaikus cellák periodikus és véletlenszerű felületi struktúráinak vizsgálata.
- Fűtött ablakok meghibásodásának tanulmányozása, repülőgép ablakok elektronmikroszkópos vizsgálata.
- Amorf félvezetők állapotsűrűsége.
- Vektordifrakciós számítások vékonyréteg napelem modellezésére.
- Égésgátló festékek kutatása analitikai és alkalmazástechnikai feladatok.
- Optikai szálak hullámhossz szelektíven visszacsatolt külső rezonátoros diódalézer, stabil mechatronikai rendszer tervezése.
- PET szcintillációs detektor kutatás fejlesztése.
- Holografikus adattárolás fázismodulált adatlapok használatára.
- Hidegfúziós reaktor alapkutatás.
- Energetikai kutatások elsődlegesen épület energetikai vizsgálatokhoz.
- Távérzékelés, űrkutatási programok.
- Mikrobiológiai kutatások, élelmiszer és táplálkozás tudományi szakterületeken, biotechnológiai alkalmazása géntechnológia nélkül.
- Méréstechnikai kutatások, tér-spektroszkópia alkalmazott módszerének kutatása.
- Akna és robbanóanyagok kutatása elektromágneses spektrum tartományban.
- Élettudományi kutatások, Hármas Elmélet.

Tény, hogy az elmúlt több mint húsz év során fejlesztéseinket az erőteljes nemzetközi versenyben nem tudtuk kellő mértékben érvényesíteni. Kutatásaink végeredménye minden esetben bizonyította, hogy azok mindenben megfeleltek az innovációs elvárásoknak, annak ellenére, hogy több esetben nem kerültek bevezetésre. A „publikációs kényszer” miatt kutatási eredményeinket sok esetben mások használták fel. Ezért kialakítottuk azt a policy-t, hogy ha a kutatási eredményeink felhasználására nincs igény, akkor a tudás megtartásával fenntartjuk a kutatási titkot.


MTSE