Egészségmegőrzés


Egészségmegőrzési témájú tevékenységünk és munkáink - a teljesség igénye nélkül:

Az elmúlt 20 év alatt az Egyesület kutatási programjának eredményeképpen létrejött egy az orvostudományban is használható humán képalkotó rendszer a Somatoinfra® Diagnosztikai rendszer, amely az alkalmazott radiológiai módszerektől abban tér el, hogy nem morfológiai alaktani, hanem dinamikusan zajló életfolyamatokat jelenít meg, funkcionális anatómiai képalkotás. A Somatoinfra® diagnosztika rendelkezik még 24 évig az egész világra kiterjedően Védjegy és Szabadalmi Oltalommal. Az Egészségügyi Tudományos Tanács alkalmassági szakvéleménye, ikt.sz. (1144/ETT/2002, 2003-1005 ETT). A Népjóléti Minisztérium szűrésprogram, engedélyezése és finanszírozása, ikt.sz. (30.575/98/4) , Egészségügyi Minisztériumi szakmai besorolása (B Speciális Diagnosztikai és terápiás szervezeti egységek 568/2001 sz.) Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi közlöny I.évfolyam 24.sz., valamint az EÜM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgatóság nyilvántartási szám: 1610/2003 Kód: HU/19635239-2-43 alapján.

Az elmúlt évben a módszer és a technikai rendszer iránt a nemzetközi érdeklődés rendkívüli módon megnőtt. A dél-koreai és a dél-amerikai delegációk elképzelése szerint ezeken a földrészeken önálló központokat szeretnének létrehozni. Valószínűsíteni tudjuk, hogy a nagy érdeklődést az váltotta ki, hogy ebben az évben fejeződött be az un. „Somatoinfrainfra spektroszkópiás elemző” program kidolgozása.

Napjainkban tárgyalások folynak arról, hogy egy hazai egészségfelmérő és tanácsadó hálózat is elkezdje működését. Hazánkban, de nemzetközi viszonylatban is elsőként jöhetne létre egy egészség fenntartását támogató hálózat, amely önálló tevékenységet végezne az egészség felmérésben, de megfelelő szakmai kapcsolatok révén a betegellátással együttműködve biztosítaná az egészség fennmaradását.

Egyesületünk mindennapi munkájában átlagosan 150-200 tudományos kutató, orvos, mérnök tevékenykedik. A finanszírozási hiányok miatt számos kutatási program „fiókban” marad. Az egyesület eszmeisége azt sugallja, hogy a kutató akkor is tevékenykedjen, ha nem nyert pályázatot.

További cikkek a szomatoinfra alkalmazásáról a Pannon Palatinus honlapján.


MTSE